The Divine Comedy in Catalan

TítolThe Divine Comedy in Catalan
Publication TypeArticle de revista
Any 2002
AuthorsCònsul, Isidor
Títol secundariCatalan Writing
Tom17-18
Pàgines22
Paraules clau00 estudi històric; 01 poesia; 02 Modernisme; 03 estil; 03 llengua; 03 recepció; 04 traducció; 06 literatura catalana; 06 literatura italiana; 1906-1923; 1923-1939; 1939-1975; 1975-XXX; Dante Alighieri; Febrer, Andreu; Mira, Joan F; Sagarra, Josep M. de; segle XV
Abstract

Aproximació a la recepció de l’obra de Dant a Catalunya, a partir de la seva primera traducció, feta per Andreu Febrer al 1429, fins a l’última del valencià Joan F. Mira, publicada el 2000. Fa una comparació entre aquesta i la més famosa de Josep M. Sagarra, realitzada entre el 1947 i el 1952.