Nocturn, de Frank Swinnerton: la recuperació de un bestseller georgià

TítolNocturn, de Frank Swinnerton: la recuperació de un bestseller georgià
Publication TypeArticle de revista
Any 1999
AuthorsColl-Vinent, Sílvia
Títol secundariQuaderns: Revista de Traducció
Tom4
Pàgines117-126
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 novel·la; 02 Noucentisme; 03 recepció; 04 literatura comparada; 04 traducció; 05 assimilació; 06 literatura anglesa; 06 literatura catalana; 06 literatura francesa; 1923-1939; Joyce, James; Soldevila, Carles; Swinnerton, Frank
Abstract

Es vol donar compte de la presència de l’obra de Swinnerton i, especialment, de la feina prèvia a la seva traducció (1932). Després de considerar l’èxit comercial de Nocturn se n’analitza la recepció crítica. En resulta el retrat d’una novel·la psicològica a mig camí de la literatura eduardiana i la radicalitat de Joyce. Aquesta modernitat relativa s’ajusta als supòsits novel·listics de Carles Soldevila, compartits per certs crítics britànics i catalans, passant, sovint, pels mediadors francesos.