Literatura hongaresa i literatura catalana: coneixement mutu

TítolLiteratura hongaresa i literatura catalana: coneixement mutu
Publication TypeArticle de revista
Any 2004
AuthorsCastelló, Eloi
Títol secundariQuaderns: Revista de Traducció
Tom11
Pàgines29-44
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 narrativa; 02 Modernisme; 03 catalanisme; 03 influència; 03 periodisme; 03 publicacions periòdiques; 03 recepció; 04 literatura comparada; 04 traduccions directes; 06 literatura catalana; 07 L’Avenç; 1890-1906; 1906-1923; 1923-1939; 1939-1975; 1975-2000; Brachfeld, Oliver; Gàspar, Endre; Kórosi, Albin; literatura hongaresa; Massó i Torrents, Jaume; Morvay, Károly
Abstract

Repàs de les traduccions literàries del català a l’hongarès al llarg de la història (els últims decennis estan marcats per una relativa riquesa juntament amb una sòlida tradició catalanística) i dels traductors hongaresos més prolífics. Repàs de la situació inversa: els casos de traduccions hongareses al català són aïllades i casuals, però destaquen figures com Jaume Massó i Torrents i impulsos com el que va donar el Modernisme català des de les pàgines de ‘’L’Avenç”. Comenta, finalment, la tasca de Kálmán Faluba i de Károly Morvay així com la recepció, a terres catalanes, de la literatura hongaresa.