El Dante de La vida nova en català

TítolEl Dante de La vida nova en català
Publication TypeArticle de revista
Any 1977
AuthorsCamps, Assumpta
Títol secundariRevista de Catalunya
Tom122
Pàgines89-102
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 poesia; 02 Classicisme; 02 Modernisme; 03 estil; 03 recepció; 04 literatura comparada; 04 traduccions directes; 06 literatura catalana; 06 literatura italiana; 1890-1906; 1906-1923; Alighieri, Dante; Montoliu, Manuel de
Abstract

Assumpta Camps repassa les traduccions al català de fragments de La vita nova de Dante, obra que Manuel de Montoliu va traduir íntegrament el 1903, però que ja abans havia rebut l’atenció d’un bon nombre de traductors, tant en català com en castellà. Les versions catalanes del poeta italià són tretze sonets i una cançó, i responen bé a un simple interès per Dante com a clàssic de tots els temps, bé a una intenció clara de remetre al Dante primerenc i als seus sonets amb uns propòsits que s’inscriuen en l’àmbit d’actuació del Modernisme.