Costa i Llobera i Carducci: una “mala lectura”?

TítolCosta i Llobera i Carducci: una “mala lectura”?
Publication TypeArticle de revista
Any 1993
AuthorsCamps, Assumpta
Títol secundariRevista de Catalunya
Tom73
Pàgines101-113
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 poesia; 02 Modernisme; 03 estil; 03 influència; 03 poètica; 03 recepció; 06 literatura catalana; 06 literatura italiana; 1800-1890; 1890-1906; 1906-1923; Carducci, Giosuè; Costa i Llobera, Miquel
Abstract

Estudi de la recepció de Carducci en Costa i Llobera, que comença al 1878. L’autora parla de l’entusiasme mostrat pel poeta català, que el porta a composar una oda al mateix estil de l’autor italià, adoptant la mètrica clàssica. A més a més es destaca l’interès de Costa per Leopardi i D’Annunzio: el poeta combinava la seva ortodòxia catòlica amb els models formals de referència, que responien a la seva exigència d’una llengua culta i depurada.