La recepció literària com a mi(s)tificació: el cas de Carducci a Catalunya

TítolLa recepció literària com a mi(s)tificació: el cas de Carducci a Catalunya
Publication TypeArticle de revista
Any 1994
AuthorsCamps, Assumpta
Títol secundariRevista de Catalunya
Tom84
Pàgines110-120
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 poesia; 02 Classicisme; 02 Modernisme; 02 Noucentisme; 03 influència; 03 poètica; 03 recepció; 04 literatura comparada; 05 recreació; 06 literatura catalana; 06 literatura italiana; 1906-1923; Carducci, Giosuè; Ruiz, Diego
Abstract

Comentari sobre Carducci i la recepció literària d’aquest a través de la peculiar lectura que en féu Diego Ruiz Rodríguez.