La recepció literària com a mi(s)tificació: el cas de Carducci a Catalunya

TítolLa recepció literària com a mi(s)tificació: el cas de Carducci a Catalunya
Publication TypeArticle de revista
AuthorsCamps, Assumpta