La presència de D’Annunzio en l’Estètica Arbitrària de Gabriel Alomar

TítolLa presència de D’Annunzio en l’Estètica Arbitrària de Gabriel Alomar
Publication TypeArticle de revista
AuthorsCamps, Assumpta