La Recepció de Gabriele D’Annunzio a Catalunya

TítolLa Recepció de Gabriele D’Annunzio a Catalunya
Publication TypeLlibre
Any 1996
AuthorsCamps, Assumpta
Títol terciariTextos i estudis de cultura catalana. 50
Pàgines264
EditorialCurial. Publicacions de l’Abadia de Montserrat
LlocBarcelona
Paraules clau00 estudi descriptiu; 00 estudi històric; 01 poesia; 02 decadentisme; 02 Modernisme; 02 Noucentisme; 03 crítica; 03 influència; 03 periodisme; 03 recepció; 06 literatura catalana; 06 literatura italiana; 1890-1906; 1906-1923; 1923-1939; D’Annunzio, Gabriele
Abstract

L’estudi aporta informació sobre un material literari fins ara inexplorat i en gran part inèdit, que ajuda a conferir una imatge més precisa del Modernisme i de la presència que hi tenen els corrents literaris coetanis més rellevants a Europa, com ara la poètica de Gabriele D’Annunzio.