Josep Pla i el poeta dels “Canti”

TítolJosep Pla i el poeta dels “Canti”
Publication TypeArticle de revista
Any 1997
AuthorsCamps, Assumpta
Títol secundariSerra d’Or
Tom453
Pàgines41-43
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 poesia; 02 Classicisme; 02 Noucentisme; 02 Romanticisme; 03 crítica; 03 estil; 03 influència; 03 poètica; 03 recepció; 04 traducció; 05 assimilació; 06 literatura catalana; 06 literatura italiana; 1906-1923; 1923-1939; 1939-1975; Leopardi, Giacomo; Pla, Josep
Abstract

L’article estudia els comentaris ocasionals, paràfrasis i citacions -amb referència concreta o no- que Josep Pla fa de Giacomo Leopardi al llarg de la seva obra, així com les opinions que manifestà sobre l’escriptor italià com a poeta: la llengua poètica, la seva situació dins la tradició poètica, etc