La traducció dels clàssics italians durant el franquisme. El gran buit dels clàssics dins el panorama hispànic (les guerres i la filologia)

TítolLa traducció dels clàssics italians durant el franquisme. El gran buit dels clàssics dins el panorama hispànic (les guerres i la filologia)
Publication TypeArticle de revista
Any 2011
AuthorsJiménez, Júlia Butinyà i
Títol secundariTransfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad
Volum6
Tom1-2
Pàgines12-26