La Influència de Guimerà en l’obra primerenca d’Adrià Gual

TítolLa Influència de Guimerà en l’obra primerenca d’Adrià Gual
Publication TypeArticle de revista
AuthorsBatlle, Carles