Sobre els hexàmetres ribians i la meva versió de la Ilíada

TítolSobre els hexàmetres ribians i la meva versió de la Ilíada
Publication TypeArticle de revista
Any 1972
AuthorsBalasch, Manuel
Títol secundariSerra d’Or
Tom149
Pàgines35-36
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 poesia; 01 poesia èpica; 03 mètrica; 04 traducció; 06 literatura catalana; 06 literatura grega; 1906-1923; 1923-1939; 1939-1975; Balasch, Manuel; Dolç, Miquel; Homer; Riba, Carles
Abstract

Consideracions entorn de l’ús de l’hexàmetre a propòsit de la crítica de Miquel Dolç (La Vanguardia, 16-12-1971) a la versió catalana de la Ilíada feta per l’autor de l’article.