Aproximació a la teoria de la traducció literària a Catalunya

TítolAproximació a la teoria de la traducció literària a Catalunya
Publication TypeArticle de revista
Any 1995
AuthorsBadosa, Cristina
Títol secundariRevista de Catalunya
Tom93
Pàgines71-82
Paraules clau00 estudi descriptiu; 03 llengua; 03 teoria de la traducció; 04 traducció; 1906-1923; 1923-1939; 1939-1975; 1975-XXX; Capmany, Antoni de; Carner, Josep; Jordana, Cèsar August; Mallafrè i Gavaldà, Joaquim; Manent, Marià; Riba, Carles
Abstract

Recorregut pel camp de la teoria de la traducció a Catalunya al llarg del segle XX., amb aportacions de Josep Carner, Carles Riba, Cèsar August Jordana i Marià Manent, entre d’altres.