1936: l’hora de les traduccions

Títol1936: l’hora de les traduccions
Publication TypeArticle de revista
Any 1998
AuthorsBacardí, Montserrat
Títol secundariQuaderns: Revista de Traducció
Tom2
Pàgines133-137
Paraules clau00 estudi descriptiu; 00 estudi teòric; 01 article; 01 assaig; 02 Modernisme; 03 Història de la traducció; 03 ideologia; 04 traducció; 06 literatura catalana; 06 literatura estrangera; 1923-1939
Abstract

El 3 de juliol de 1936, quinze dies abans de l’inici de la guerra civil, Carles Cardó va publicar a “La Veu de Catalunya” l’article «Del plaer i del turment de traduir», en el qual, entre altres consideracions, posava de manifest la necessitat d’avançar en el camí de l’anostrament d’obres estrangeres, sobretot de les ciències en què la tradició pròpia anava més fluixa. Cardó, aleshores, ja havia traduït bona part de l’obra filosòfica de Sèneca per a la Fundació Bernat Metge i havia col·laborat activament en la versió de la Bíblia promoguda per la Fundació Bíblica Catalana.