Lluís Nicolau d’Olwer i les traduccions de la Fundació Bernat Metge

TítolLluís Nicolau d’Olwer i les traduccions de la Fundació Bernat Metge
Publication TypeArticle de revista
Any 1998
AuthorsKeith, Victòria Alsina i
Títol secundariEls Marges: Revista de Llengua i Literatura
Tom62
Pàgines89-105
Paraules clau00 estudi descriptiu; 02 humanisme; 03 col·lecció; 04 traducció; 06 literatura catalana; 06 literatura grega; 06 literatura llatina; 07 Els Nostres clàssics; 07 Fundació Bernat Metge; 07 La Publicitat; 1923-1939; Nicolau d’Olwer, Lluís
Abstract

Estudi d’un grup de vint-i-dos articles (d’entre els molts que Nicolau d’Olwer va publicar a La Publicitat) apareguts entre 1923 i 1935, en els quals l’autor, tot comentant les primeres traduccions publicades per la Fundació Bernat Metge, tracta diferents aspectes de la literatura i la cultura grega i llatina. Victòria Alsina en destaca quatre nuclis temàtics: la reflexió sobre els objectius de la Fundació Bernat Metge, la notícia sobre la tradició clàssica a Catalunya, l’anàlisi dels principis que emanen dels clàssics (l’humanisme) i les idees de Nicolau d’Olwer sobre la traducció.