El so i el micro al cinema (extret de “L’Écran Français”)

TítolEl so i el micro al cinema (extret de “L’Écran Français”)
Publication TypeArticle de revista
AuthorsSivel, William

Col·lecció: