Del temps i de l’amor. Quatre sonets de William Shakespeare

TítolDel temps i de l’amor. Quatre sonets de William Shakespeare
Publication TypeArticle de revista
AuthorsShakespeare, William

Col·lecció: