“Don de plàcides Aigües”, de Mikhail Txolokhov. Traducció del rus per E. Txelpànova i F. M. Espanyol.

Títol“Don de plàcides Aigües”, de Mikhail Txolokhov. Traducció del rus per E. Txelpànova i F. M. Espanyol.
Publication TypeArticle de revista
AuthorsSerrahima, Maurici

Col·lecció: