“La pròxima vegada, el foc”, de James Baldwin. Pròleg de Miquel Roca i Junyent. Trad. de Rafael Tasis.

Títol“La pròxima vegada, el foc”, de James Baldwin. Pròleg de Miquel Roca i Junyent. Trad. de Rafael Tasis.
Publication TypeArticle de revista
AuthorsMolas, Isidre

Col·lecció: