Traduït del grec: Cal·limac, Himnes. Estudi preliminar, text i traducció de Pere Villalba. Fundació Bernat Metge, Barcelona, 1974

TítolTraduït del grec: Cal·limac, Himnes. Estudi preliminar, text i traducció de Pere Villalba. Fundació Bernat Metge, Barcelona, 1974
Publication TypeArticle de revista
AuthorsMiralles, Carles

Col·lecció: