“La escondida”, de M. Tarón i T. Salvador, per la Companyia del Festival. Direcció E. Duran (30 de setembre)

Títol“La escondida”, de M. Tarón i T. Salvador, per la Companyia del Festival. Direcció E. Duran (30 de setembre)
Publication TypeArticle de revista
AuthorsS., J.

Col·lecció: