“El amante” i “El montacargas”, de Harold Pinter, pel “Nuevo Teatro Experimental”, de Madrid. Direcció: D. Bohr (1 d’octubre)

Títol“El amante” i “El montacargas”, de Harold Pinter, pel “Nuevo Teatro Experimental”, de Madrid. Direcció: D. Bohr (1 d’octubre)
Publication TypeArticle de revista
AuthorsF., F.

Col·lecció: