“Els quatre evangelis”, versió del text grec a cura de R. Roca-Puig

Títol“Els quatre evangelis”, versió del text grec a cura de R. Roca-Puig
Publication TypeArticle de revista
AuthorsDíaz, Romuald M.

Col·lecció: