De les costums dels homens e dels oficis dels nobles, sobre el Joch dels Escachs

TítolDe les costums dels homens e dels oficis dels nobles, sobre el Joch dels Escachs
Publication TypeLlibre
Authorsde Cessolis, Jacobus