Quatre pedres de gran preu que Miguel de Cervantes encastà en l’inestimable joiell del Quixot, ara tretes d’una traducció en català publicada l’any 1891

TítolQuatre pedres de gran preu que Miguel de Cervantes encastà en l’inestimable joiell del Quixot, ara tretes d’una traducció en català publicada l’any 1891
Publication TypeLlibre
AuthorsCervantes, Miguel de