Facècies llèpoles, afegida la descripció del Bany de Baden en lo XVè segle

TítolFacècies llèpoles, afegida la descripció del Bany de Baden en lo XVè segle
Publication TypeLlibre
AuthorsBracciolini, Gian Francesco