L’Ecclesiastes o Lo Prehicador: paraules e sentencies de filosops xineschs e pèrsichs

TítolL’Ecclesiastes o Lo Prehicador: paraules e sentencies de filosops xineschs e pèrsichs
Publication TypeLlibre