Bases de dades bibliogràfiques

Export 16 results:
Filters: First Letter Of Last Name is X  [Clear All Filters]
2002
[27059] Xirinacs, Olga. El escribiente de lápidas. Barcelona: Edebé, 2002.
il.; 20 cm
1999
[27060] Xirinacs, Olga. El árbol de mi patio. 4ª ed. Barcelona: Edebé, 1999.
Il.: Balzola, Asun: il. col.; 19 cm
1998
[27061] Xirinacs, Olga. Marina y el Caballito de mar. Madrid: Anaya, 1998.
Il.: Balzola, Asun: il. col.; 20 cm
[27062] Xirinacs, Olga. Mi padre es capitán. 3ª ed. Barcelona: Edebé, 1998.
Il.: Sales, Gemma: il.; 17 cm
1997
[27063] Xirinacs, Olga. Patatas fritas. Barcelona: Edebé, 1997.
Il.: Solé Vendrell, Carme: il.; 17 cm
1987
[27064] Xirinacs, Olga. Zona marítima. Barcelona: Planeta, 1987.
20 cm
1984
[43930] Xólokhov, Mikhaïl. El Don de plàcides aigües. Barcelona: Proa, 1984.
Col·lecció "A Tot Vent"
1953
[40543] X. "Agustí Bartra. Una antologia de la lírica nord-americana." Raixa: miscel·lània de literatura catalana (1953): 104.
1950
[40268] X, II, Pius. "Oració a l’Assumpta Verge Maria." Baloo, no. núm. 9 (novembre) (1950): 6.
No s’indica el nom del traductor.
[40266] X, II, Pius. "Oració per l’Any Sant." Baloo, no. núm. 3 (gener) (1950): 3.
No s’indica el nom del traductor.
[40267] X, II, Pius. "Paraules del Sant Pare (extret de la Carta Encíclica “Anni Sancti”)." Baloo, no. núm. 6 (abril) (1950): 1-2.
No s’indica el nom del traductor.
1947
[40574] Xifré-Morros, B.. "Pincipi i fi del sobrerealisme." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 4 (agost 1947) (1947): 51-42.
1938
[46639] Xuriguera, Ramon. "Magí Morera i Galícia." In L’aportació de l’Occident Català a l’obra de la Renaixença, 96-107. Barcelona, 1938.
[47533] Xuriguera, Ramon. "Magí Morera i Galícia." In L’aportació de l’Occident Català a l’obra de la Renaixença, 96-107. Barcelona, 1938.
1918
[30710] Mars, Antoine, and Léon Xanrof. Té, té... i deixa’m dormir. 1ª ed. Vol. 4. La Escena catalana [segona època], any 1 4. Barcelona: Llibreria Bonavia, 1918.
Vodevil en tres actes. Bonaplata Alentorn és pseudònim d’Enric Martí Giol
1903
[30663] X, III, Lleó. Poesies. 1ª ed. Barcelona: Ilustració catalana, 1903.
Pròleg de Josep Torras i Bages. Text en català i en llatí