Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is W and Autor is Westbroek, Peter  [Clear All Filters]
1998
[48105] Westbroek, Peter. La vida com a força geològica. Barcelona: Proa, 1998.
Col·lecció "La mirada"