Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is W and Autor is Wolfle, Dael  [Clear All Filters]
1970
[40541] Wolfle, Dael. "Ciència i política." El Pont, no. núm. 41 (març) (1970): 18-29.
No s’indica el nom del traductor.