Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is W and Autor is Winowska, Maria  [Clear All Filters]
1950
[32678] Winowska, Maria. Un Nadal a Polònia. Barcelona; Sabadell: Joan Sallent, 1950.
Edició de bibliòfil. Il·lustracions de Teodoro Miciano.