Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Veiga, Francesc  [Clear All Filters]
1993
[48388] Veiga, Francesc. Els Balcans. La desfeta d'un somni. Vic: EUMO, 1993.
Col·lecció Biblioteca Universitària