Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Villard, Marc  [Clear All Filters]
1989
[48023] Villard, Marc. Un cotxe a la nit. Barcelona: La Magrana, 1989.
Col·lecció La Negra