Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Vicenç de Paül  [Clear All Filters]
1999
[47874] Vicenç de Paül, and Lluïsa de Marillac. Conferències, escrits espirituals. Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"