Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Vicent Ferrer  [Clear All Filters]
1998
[47868] Vicent Ferrer. Tractat de la vida espiritual / Sermons. Barcelona: Proa, 1998.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"