Bases de dades bibliogràfiques

Export 5 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Vian, Boris  [Clear All Filters]
1988
[48015] Vian, Boris. Escopiré sobre les vostres tombes. Barcelona: La Magrana, 1988.
Col·lecció La Negra
1991
[48051] Vian, Boris. Elles no se n'adonen. Barcelona: La Magrana, 1991.
Col·lecció La Negra
1993
[48054] Vian, Boris. Tots els morts tenen la mateixa pell. Barcelona: La Magrana, 1993.
Col·lecció La Negra
1994
[48056] Vian, Boris. Mort als lletjos. Barcelona: La Magrana, 1994.
Col·lecció La Negra
1999
[47848] Vian, Boris. Escopiré sobre les vostres tombes. Barcelona: La Magrana, 1999.
Col·lecció Els Llibres de Butxaca