Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is von Zinzendorf, Nikolaus Ludwig  [Clear All Filters]
1993
[47739] Spener, Philipp Jakob, and Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Pia Desideria / Discursos sobre religió. Barcelona: Proa, 1993.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"