Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Farré Vidal, Xavier  [Clear All Filters]
1997
[46928] Vidal, Xavier Farré. "Bibliografia ribiana recent (1989-1996)." Llengua i Literatura: Revista Anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, no. 8 (1997): 502-515.