Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Vilaginés, Carme  [Clear All Filters]
1963
[40535] Vilaginés, Carme. "“Transit i present d’enamorat”, Rabindranath Tagore." Serra d’Or, no. núm. 6 (juny) (1963): 34.