Bases de dades bibliogràfiques

Export 5 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Sharp, Ann M.  [Clear All Filters]
1992
[48527] Lipman, Matthew, and Ann M. Sharp. Recerca ètica. Manual d'instruccions per acompanyar Lisa. Vic: EUMO, 1992.
Projecte Filosofia 3/18
1991
[48434] Lipman, Matthew, Ann M. Sharp, and Frederick S. Oscanyan. Filosofia a l'escola. Vic: EUMO, 1991.
Col·lecció Interseccions