Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Llorens i Sala, M. Teresa  [Clear All Filters]
1972
[47089] M. Sala, Teresa Llorens i, and Concepció Porcar i Ferrer. Bibliografía de traducciones al español de John Dos Passos, William Faulkner, F. Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway: Noticia biográfica y comentarios críticos. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1972.
Memòria de final de carrera.