Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Sahar, David  [Clear All Filters]
1994
[44660] Sahar, David. Contes de Jerusalem. Barcelona: Proa, 1994.
Col·lecció "A Tot Vent"