Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Svevo, Italo  [Clear All Filters]
1999
[47847] Svevo, Italo. La consciència de Zeno. Barcelona: La Magrana, 1999.
Col·lecció Els Llibres de Butxaca
1987
[44620] Svevo, Italo. Senilitat. Barcelona: Proa, 1987.
Col·lecció "A Tot Vent"
1985
[48165] Svevo, Italo. La consciència de Zeno. Barcelona: La Magrana, 1985.
Col·lecció Venècies