Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Sand, George  [Clear All Filters]
1955
[32502] Sand, George. L’estany del diable. Vol. 97. A tot vent 97. Perpinyà: Proa, 1955.
1999
[48084] Sand, George. L'estany del diable. Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "Grans Obres de la Literatura Universal"