Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is Polgar, Alfred  [Clear All Filters]
1998
[48627] Polgar, Alfred. La vida en minúscula. Barcelona: Quaderns Crema, 1998.
Col·lecció Biblioteca mínima