Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is Pascot, Jep  [Clear All Filters]
1997
[48101] Pascot, Jep. Els almogàvers. Barcelona: Proa, 1997.
Col·lecció "La Mirada"