Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is Cardoso Pires, José  [Clear All Filters]
1987
[48013] Pires, José Cardoso. Balada de la platja dels gossos. Barcelona: La Magrana, 1987.
Col·lecció La Negra