Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is P and Autor is Pla, Manuel  [Clear All Filters]
1934
[47303] Pla, Manuel. "Santo Tomàs de Aquino." La Publicitat (1934): 7.