Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is O and Autor is Oliver, Marc  [Clear All Filters]
1969
[40169] Oliver, Marc. "Una versió de Justina rodada a Barcelona." Tele/Estel, no. núm. 132, 24 de gener (1969): 45-46.
Article dedicat a l’adaptació cinematogràfica de Justina o els infortunis de la virtut, del Marqués de Sade.