Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is O and Autor is Huet Owen, Alan  [Clear All Filters]
1947
[40003] Owen, Alan Huet. "Carn del llevat de la cervesa (extret de “National Review”)." Antologia dels fets, les idees i els homes d’Occident, no. núm. 3 (juliol 1947) (1947): 71-74.
No s’indica el nom del traductor.